Hem

Välkommen till föreningen SolidarisktSverige!

Vi är den nya folkrörelsen som använder sig av den moderna tekniken för att sprida kunskap, vara gräsrötternas kanal mot omvärlden.

Vi älskar demokratin och agerar för att bevara och försvara den och dess grundläggande principer.

Vi är fria och helt oberoende av politiska partier men är beroende av folkets engagemang och stöd för att överleva.

Du som tror på människornas lika värde och allas rätt till ett tryggt liv, får gärna vara med och bidra.